Velkommen til Detektivbureauet Grønholdt
Detektivbureauet Grønholdt
Vores specialer
Etik
Gode råd
Kontakt os

Kommentarer om dette site, og evt. rapporter om fejl, såsom såkaldte døde links kan rettes til webmaster@groenholdt.dk.

Virkelighedens verden?

Valid XHTML 1.1!

Valid CSS!

Etik

Detektivbureauet Grønholdt medarbejdere påtager sig blandt andet efterforskningsopgaver, som virksomheder af diskretionshensyn ikke ønsker politiet inddraget i, eller som politiet af forskellige grunde ikke ønsker at påtage sig. Vores opgave er at opklare sagen og afhængigt af sagens natur enten aflevere det endelige bevismateriale til klienten eller politiet og anklagemyndigheden.

Siden bureauets start i 2010 har vi haft et godt samarbejde med myndighederne. OG vi sørger hele tiden for at holde vores medarbejderes viden opdateret gennem deltagelse i kurser og seminarer. Dette betyder at vi altid er orienteret indenfor nye former for kriminalitet og de teknologiske muligheder for efterforskning og bekæmpelse af disse, såvel som allerede kendte former for kriminalitet.

Samarbejde med myndighederne

Efter at Selvbeskyttelsesakten blev vedtaget i 2007, er det i høj grad blevet overladt til den enkelte borger, om en given sag skal efterforskes. Disse efterforskningssager varetages af detektivbureauer som vores.

Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvad man foretager sig. For det første lægger vi her i Detektivbureauet Grønholdt stor vægt på diskretion, men også på, at efterforskningen sker indenfor lovens rammer. Det betyder, at alle sager, der viser sig at have med organiseret kriminalitet og narkotikasmugling og -salg at gøre, skal overlades til politiet.

Dette betyder at vi er nødt til at have et godt samarbejde med politiet, da vi efterfølgende skal stå til rådighed med vidneforklaringer og deslige. Dette samarbejde har vi haft gode erfaringer med siden bureauets start i 2010.